7. Ing. Tomáš Žabka, 43 let strojní inženýr, Strančice, bez politické příslušnosti 

"Opravdu si obec nemůže dovolit městskou policii?"

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Strančice