V posledním Našem regionu mne zaujal článek nové mnichovické starostky Petry Peckové.

paní starostka tam mluví o co největší míře otevřenosti vůči veřejnosti.

S čím novým jste přišla do čela v Mnichovicích?
Především s občanskou participací. S výzvami k zapojení obyvatel do života v obci. Zapojením nejen do kulturních nebo sportovních akcí, ale i do investičních projektů a do rozhodovací činnosti. Občany k zapojení aktivně vyzývám, protože se domnívám, že impulz musí přijít právě ze strany radnice.
Rovněž se snažím o co největší míru otevřenosti vůči veřejnosti.

  • zavedli jsme diskuzní fórum,
  • infokanál přes smsky v mobilech,
  • veřejný diář starostky,
  • klikací rozpočet,
  • zveřejňování podkladových materiálů na zastupitelstvo na webu města,

Do budoucna bych chtěla ve spolupráci s občany zpracovat strategický plán rozvoje města a participativní rozpočet.

A co my u nás ve Strančicích děláme pro větší otevřenost vůči veřejnosti?

  • starosta zrušil jmenovitý zápis, kdo jak při jednotlivých usneseních hlasuje, bude to anonymní
  • Rada obce Strančice pověřuje starostu dohledem nad finální verzí obsahové a vizuální stránky Strančického zpravodaje
  • Opět bylo schváleno rozpočtové provizorium
  • Zasílání případných materiálů panu Šťastnému, který je v čele osadního výboru Všechrom emailem, místo zbytečných cest na úřad nebylo vedením přijato
  • Elektronický zápis zastupitelstva - jak je na OÚ zavedenou praxí, není zasílán elektronicky, ale verifikován osobně zde na Obecním úřadě, kde lze rovněž operativně řešit možné opravy a připomínky.

Vzdálenost Strančice - Mnichovice: 4 km.
Mentálně Strančice - Mnichovice: minimálně 20 let. 
http://www.nasregion.cz/noviny/eea6a59f0f15_08_Nas_Region_JVR.pdf  

JIří Jančík, zastupitel obce