3. Ing. Roman Šimáně, 37 let technický konzultant, Strančice, bez politické příslušnosti 

Bydlím ve Strančicích čtvrtým rokem, přičemž když jsme s manželkou hledali možnost bydlení mimo Prahu, vybrali jsme si Strančice, jelikož naše obec má svoji historii a ještě stále i kouzlo původní zástavby. Samozřejmostí při výběru byla občanská vybavenost a výborná dopravní dostupnost do Prahy.
Jakožto technik v oboru telekomunikace/IT bych se chtěl pokusit maximálně zpřístupnit obecní úřad občanům online a umožnit co nejjednodušší přístup k potřebným a veřejným informacím. Chtěl bych prosadit modernizaci internetových stránek obce a reprezentativnější formát obecního zpravodaje, odpovídající standardům 21. století☺. S tím samozřejmě souvisí pravidelná aktualizace informací, transparentní zveřejňování výběrových řízení a veřejných zakázek placených z obecních zdrojů, kalendář kulturních akcí v obci atd. Zlepšení komunikace s občany na aktuální téma, ať už formou internetových anket, či formou veřejných diskuzí občanů se zástupci vedení obce, potažmo odborníky na dané téma. Jelikož obecní úřad zastupuje i přidružené obce, podpora osadních výborů a veřejná diskuze s nimi se mi zdá samozřejmostí.
Na závěr bych chtěl dodat, že jakožto otec dvou malých dětí bych samozřejmě podporoval jakoukoli aktivitu/kulturní akci spojenou se zlepšením situace aktivního vyžití/vzdělání pro naše děti, ale i nás dospělé.

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Strančice