stručný popis veřejného jednání zastupitelstva.

Ověřovatelem zápisu byli zvoleni zástupci vládnoucí strany, zápis není demokraticky kontrolován
Byl schválen upravený jednací řád zastupitelstva. Hlavní změny? Starosta v něm navrhl, aby program zastupitelstva navrhoval on sám (což je mimochodem v rozporu se zákonem o obcích). Dále starosta zrušil jmenovitý zápis, kdo jak při jednotlivých usneseních hlasuje, bude to anonymní, čili velký krok zpět na cestě k otevřenosti úřadu veřejnosti.

Cenzura ve Strančickém zpravodaji – opoziční zastupitelé chtěli zrušit usnesení rady obce, které říká, že „Rada obce Strančice pověřuje starostu dohledem nad finální verzí obsahové a vizuální stránky Strančického zpravodaje“. Vzhledem k tomu, že jde o cenzuru (cenzura = kontrola, dozor, dohled, zejm. nad tiskem - zdroj slovník cizích slov), je toto usnesení v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Pro zrušení tohoto usnesení byli jen opoziční zastupitelé, ostatním zastupitelům to nevadí…

Opět bylo schváleno rozpočtové provizorium, tj. úřad nebyl schopen předložit do konce roku 2014 návrh rozpočtu na rok 2015.

Byl znovuzřízen Osadní výbor Všechrom, do čela byl zvolen pan Michal Šťastný. Domlouval se i působ komunikace s úřadem, úřad požaduje návštěvu pana Šťastného jednou za 14 dní před jednáním rady obce, kde mu bude sděleno, zda se na radě bude projednávat materiál o Všechromech či nikoli.

Návrh opozice, zda by mohl úřad posílat případné materiály panu Šťastnému e-mailem, a tak ušetřit jeho často zbytečnou cestu na úřad, nebyl vedením obce přijat.

Byly schváleny ceny pro rok 2015 za svoz komunálního odpadu. Svoz komunálního odpadu pro obec zajišťuje společnost Marius Pedersen, na naši připomínku, že by obec měla vypsat veřejnou zakázku a tím by mohla snížit cenu, vedení obce nereagovalo.Vedení obce není schopné určit přesné termíny zastupitelstev, měly by být v polovině března, června, září a prosince.

Hana Jarošová