Výtržnosti, vloupání do domů, aut, dopravní nehody, přepadení ….i takto vypadají Strančice v roce 2015. Podle informací vedoucího Policie ČR, obvodní oddělení Říčany npor. Mgr. Petra Kůstky, patříme v rámci jeho obvodu skutečně mezi obec s nadprůměrným počtem trestných činů. Je to dáno jak polohou – jsme nedaleko Prahy a máme velmi dobrou dostupnost díky vlakovým a autobusovým spojům, ale také tím, že v obci není obecní policie.

Především o tom, jak se zřizuje obecní policie, jaké jsou náklady na její zřízení a jaké má obecní policie pravomoce byla přednáška, která se uskutečnila 25.února v zasedací síni OÚ Strančice, které tímto děkuji za poskytnutí prostor pro tento seminář.
Pozvání přijala osoba nejpovolanější – dlouholetý vedoucí městské policie v Říčanech pan Václav Řezáč. Přítomní se mj. také dozvěděli, že kriminalita se v současné době přesouvá z Prahy na obce Středočeského kraje, které jsou dobře dostupné a není v nich zřízena obecní policie, tedy i do Strančic. Státní policie má sice na starosti Strančice, ale vzhledem k tomu, že má ve svém obvodu celkem asi 18 obcí a málo strážníků, není a nebude v jejich silách zajistit snížení kriminality v obci, natož působit preventivně a předcházet trestné činnosti.
Dozvěděli jsme se, že jako minimální počet strážníků se počítá 1 strážník na 1000 obyvatel, v našem případě by se tedy jednalo alespoň o dva strážníky. Strážníci jsou významným nákladem pro obec, ale jsou možnosti, jak si na sebe mohou také vydělat – vybíráním blokových pokut, vybíráním pokut za rychlou jízdu např. při úsekovém měření rychlosti apod..
Máme před sebou informace od dvou nejpovolanějších policistů v naší oblasti podložené i statistikou, že kriminalita je v současnosti vysoká a bude se velmi pravděpodobně ještě zvyšovat. Můžeme před těmito skutečnostmi zavírat oči, bagatelizovat celou situaci, ale fakta hovoří jasně.

Příští měsíc by mělo zastupitelstvo schvalovat zpětně rozpočet na rok 2015. Mimo jiné bude zastupitelstvo schvalovat, zda uvolní pro tento rok finanční prostředky na zřízení obecní policie.
Pokud si myslíte, že by se měla zřídit, přijďte tento návrh podpořit!

Hana Jarošová, zastupitelka
 

Nadále nám držte palce a podpořte nás svoji přítomností na zastupitelstvech.
Další bude pravděpodobně v březnu.