V pátek 7. listopadu večer proběhlo ustanovující zastupitelstvo naší obce Strančice.Účast občanů nebyla tak hojná, jak jsme očekávali. Proto si dovolujeme přednést několik postřehů, tak jak se věci udály.

Hned náš první návrh, kdy jsme chtěli H. Jarošovou navrhnout na ověřovatele zápisu byl zamítnut. Jedná se o princip “my všechno, ostatní nic” ?
Jak se dalo z výsledků voleb předpokládat J. Šindelář byl většinou zvolen starostou obce. Nadále bude pokračovat stejná neměnná politika staronového vedení obce. S tím se musíme bohužel smířit.
Volba do tříčlenné rady obce. Jako druhé největší sdružení s 25% mandáty jsme navrhly J. Jančíka jako člena rady obce. Návrh byl zamítnut
Volba kontrolního výboru. Zde jsme za člena navrhovali P. Soukupa. Návrh opět zamítnut.
To tedy znamená, že veškeré řízení obce, veškeré výbory včetně kontrolního! nadále zůstavají pod absolutní kontrolou starosty obce a jeho sdružení.
Není a nebude jakákoliv vnější ani vnitřní kontrola opozičních zastupitelů.
Neodolám srovnání s vládou "většiny alias jedné strany" symbolicky právě v den výročí VŘSR.

Při hlasování o odměnách členů zastupitelstva H. Jarošová navrhovala snížení veškerých odměn na 50%. Získané prostředky jsem chtěli použít na podporu občanských sdružení v obci. Tímto bodem jsme nejvíce rozladili “nově zvoleného” místostarostu M. Hrdličku, který argumentoval, že by mohl mít nárok až na 18.000,- Kč. (v původním návrhu bylo 7.200,- Kč). Návrh nebyl přijat.

Namátkově vybírám z webu www.strancice.cz:
Finanční výbor, poslední zápis 6.5.2011
http://www.strancice.cz/financni%2Dvybor/ds-5312/archiv=0&p1=1535
Komise pro životní prostředí a dopravu, poslední zápis 18.7.2011
http://www.strancice.cz/komise%2Dpro%2Dzivotni%2Dprostredi%2Da%2Ddopravu/ds-5301/archiv=0&p1=1535
Komise pro školství, kulturu, sociální věci a sport, poslední zápis 17.2. 2011
http://www.strancice.cz/komise%2Dpro%2Dskolstvi%2Dkulturu%2Dsocialni%2Dveci%2Da%2Dsport/ds-5299/archiv=0&p1=1535
předseda výboru nebo komise pobírá 15.600,- Kč ročně
členové výboru nebo komise pobírají 12.720,- Kč ročně.
Naše sdružení se dohodnulo, že budeme více dbát na kontrolu jak, kdy a s jakými výsledky se scházejí veškeré výbory. Za co vlastně pobírají schválené odměny.

Do zápisu jsem nechal dát, že navrhujeme radě obce do kulturní komise našeho zástupce H. Jarošovou. Návrh bude projednán na dalším jednání rady. Budeme vás informovat o výsledku.

Při veřejné rozpravě vystoupila předsedkyně mateřského sdružení Lodička M.Hupcejová, která se právem obává o jejich další činnost. V prosinci jim končí nájemní smlouva ve Všechromech a od obce nemají jasné stanovisko, zda jim bude prodloužena nájemní smlouva. M. Hupcejová měla připravenou velice zajímavou prezentaci o jejich činnosti. Bohužel reakce vedení a některých zastupitelů byla velice odmítavá a vlažná.
Zkusím některé odcitovat” “Není připraven projektor (ležel pod stolem za mnou). Na to tady nejsme zvyklý, na prezentace občanů. Ukončíme zasedání a kdo chce si to tady může poslechnout.Všichni jsou již unavení po dlouhém jednání. A další “hloupé” argumenty
Ani se nedivím, že jsem uviděl slzy v očích M. Hupcejové, které argumentačně velice pomáhala L. Ptáková (také ze sdružení).

Přesto bylo přislíbeno, že na rada se na dalším zasedání bude otázkou pronájmu pro mateřské sdružení zabývat. Předpokládám, že rozhodně ve prospěch centra. Osobně vítám veškeré aktivity v obci a nepotřebuji posuzovat kolik dětí a jaké tam chodí. Důležité, že jsou mezi námi tací, kteří tuto činost vykonávají a já jim za to tleskám. Nebo jich mám tolik, že si můžeme vybírat?
Příští veřejné zasedání bude 15. prosince.
Můj návrh, jestli není možné vypsat datumy zastupitelstva na celý rok dopředu mně bylo sděleno panem starostou že NE. Nikdy jsem to nedělal, tak nevím jak je to složité to navrhnout. Bez komentáře.

zpracoval J. Jančík

Vysvětlivka pro mladší narozené:
VŘSR Říjnová revoluce (jinak také Bolševická revoluce, Ruská revoluce nebo Velká říjnová socialistická revoluce, zkráceně VŘSR, Velký říjen) byl ozbrojený převrat, provedený v Rusku 7. listopadu 1917 (25. října podle juliánského kalendáře, který tehdy v zemi platil). Akce byla připravena z iniciativy V. I. Lenina, vůdce bolševické frakce ruské sociálně demokratické strany. Událost významně ovlivnila celosvětové dění ve 20. století, byl to také začátek občanské války v Rusku, následovalo vytvoření SSSR a rozšíření komunismu na podstatnou část světa.
zdroj Wikipedia

Pro zlepšení informovanosti a možnosti diskuze jsme založili na Facebooku skupinu Strančice:
https://www.facebook.com/groups/stranciceinfo/

Nadále budeme usilovat naplnění našeho volebního programu.
Obec čistá, bezpečná, otevřena, kulturní a vzkvétající.