Ing. Marta Zaňková, 70 let ekonom, Strančice, bez politické příslušnosti 

Do Strančic jsem se přestěhovala z Prahy před 9 lety a našla zde nový domov. O dění v obci jsem se začala zajímat hned od počátku svého přistěhování. Po prvním nadšení z toho, že budu bydlet v přírodě mimo městský ruch, se začaly objevovat i problémy typu: nemožnost připojení na vodovodní a kanalizační síť, nedodělání místní komunikace ba dokonce i problémy s jejím převzetím obcí. Musím konstatovat, že za uplynulých devět let se v tomto směru přes značné úsilí nic nezměnilo.

Svou kandidaturu beru jako možnost napomoci svými zkušenostmi rozvoji obce. Zlepšit zejména komunikaci mezi občany a zastupitelstvem. Vyslechnout, poradit a pomoci s řešením běžných i drobných problémů, protože liknavý přístup dokáže znepříjemnit lidem život. Chtěla bych zvýšit informovanost občanů o hospodaření obce, probíhajících kulturních akcích a přednáškách s podporou elektronické komunikace, a tím zvýšit i jejich zájem o dění v obci. Budu podporovat transparentní grantový systém financování místních spolků, neziskových organizací i individuálních aktivit občanů.
Ráda bych, aby se problémy řešily a ne vlekly, aby vždy vítězila logika a zdravý „selský rozum".
  

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Strančice