2. Ing. Jiří Jančík, 45 let obchodní manažer, Strančice, ODS 

Před téměř patnácti lety jsem si splnil sen a vybudoval si vlastní domov. Byla to vlastně náhoda, že právě ve Strančicích. A jsem za tuto náhodu upřímně rád. Asi nejpodstatnějším kladem v té době pro mě byla (a dosud stále je) blízkost Prahy. Nebudu ale nalhávat, že mě už tehdy zarazila určitá taktně řečeno "nemalebnost" této vesnice. Ale člověk nemůže mít všechno a nakonec, co není, může být. Třeba právě přispěním vlastní angažovanosti v obecních záležitostech. Do opravdu malebných vesniček dle mých měřítek, které známe z jiných částí republiky, mají Strančice pořád ještě hodně daleko.

Nebudu se tu znovu rozepisovat o ne zrovna zdařilé zástavbě centra obce a o paradoxu, že i na vesnici může existovat náměstí. Co mě ale stále zaráží při procházce po vsi, je to, že pokud se člověk pohybuje po okraji, v zástavbě rodinných domů, vesměs všichni mají upravené zahrádky i předzahrádky, posekáno, uklizeno, prostě radost pohledět. Čím ale blíže k centru, tak se tento trend vytrácí.

Opravdu často přemýšlím, proč nejde častěji posekat tráva kolem silnic? Proč třeba po zimě zůstává dlouho štěrk na chodnících a u obrubníků cest? Proč někde roste tráva přímo z chodníku? Nešlo by rozšířit množství odpadkových košů?
Opravdu by se nedalo ve spojení s ČD zařídit, aby si člověk při vstupu na schody železniční lávky nepřipadal jako v jiných časech? A výtah, ten se bojím použít. 

Opravdu nemá obec „páku“ na to, aby si provozovatelé obchodů před svými provozovnami pravidelně „zametli“ nedopalky a zátky od lahví?
Kdysi jsem se sem přistěhoval bez jakýkoliv původních vazeb, což z pohledu některých byl zásadní nedostatek, ale já si nemyslím, že je "zločinem" vybudovat si domov i v místě, které není právě jeho rodištěm. Našel jsem zde úžasné přátele a sousedy, se kterými se vždy rád setkávám a prohodím slovo. Jsem tu doma a právě proto mám pravděpodobně větší nároky na svůj domov.

Když jsem se rozhodnul znovu kandidovat, mluvil jsem s mnoha lidmi, zda do toho nechtějí jít s námi. Všech 15 našich kandidátů mně přímo, či nepřímo řeklo, že jejich zkušenosti při jednání s obci nejsou nejlepší.
Očekávají na své dotazy a problémy směrem k obci odpovědi. Chtějí jasné a čisté chování vedení obce.
Očekávají čisté a transparentní vysvětlení kroků obce.
Nechápou, proč jsme potenciál naší kandidátky na starostku paní Jarošové dobrovolně nechali přenést do Říčan. Její výsledky v získávání EU dotací svědčí za vše. Pro město Říčany získala dotace za desítky milionů korun. (viz Říčanský Kurýr 3/214, z 25 úspěšných EU dotací zpracovala H. Jarošová celkem 10). A v srpnu k nim přibyly dvě další dvě na opravu silnice a multifunkční hřiště). 

Věřím, že v komunální politice nejde o to, kdo je členem jaké strany, spolku či sdružení, ale jde především o to, jaké má kdo názory, zkušenosti, vzdělání a možnosti.
Moje práce mně umožňuje často cestovat a mám tím pádem možnost srovnávat. Rád bych svoje pracovní zkušenosti a hodnoty přenesl i do rozvoje Strančic a okolí.

Jestli jsem Vás oslovil a aspoň částečně souhlasíte, přijďte v říjnu k volbám a dejte hlas naší kandidátce č.1. Pak dostaneme možnost změnit věci k lepšímu!

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Strančice