Trocha teorie: Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí a výrazně se tedy liší od principu parlamentních voleb. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidátyz různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového počtu pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získatminimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů. Může se stát, že kandidát, který jako jednotlivec obdrží nejvíce hlasů ze všech kandidátů všech volebních stran, nemusí být do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potřebných 5% hlasů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst v zastupitelstvu získá.

A teď praxe: Základní pravidlo = každý volič má tolik hlasů, kolik má zastupitelstvo členů (v případě Strančic tedy 15). S těmito hlasy může nakládat jedním z následujících způsobů:

1) Označit daný počet kandidátů napříč kandidátkami křížkem u jména. Pozor, těchto křížků může být nejvýše tolik, kolik je členů zastupitelstva, jinak je Váš hlas neplatný.

2) Označit jednu z kandidujících stran křížkem u jejího názvu. Hlas tak dostanou všichni kandidáti dané strany

3) Označit vybrané kandidáty křížkem u jejich jména (například 5) a zároveň označit křížkem jednu celou kandidátku. V takovém případě dostane hlas tolik kandidátů této strany, kolik zbývá do celkového počtu členů zastupitelstva (v našem případě tedy 10).

Mnoho voličů se domnívá, že nejvíce podpoří svého kandidáta (souseda, kamaráda, osobnost) tím, že dají křížek pouze tomuto jednomu kandidátovi. Tím mu ale většinou paradoxně ublíží – voličův hlas má nižší váhu (nevyužil 14 z 15 hlasů) a počet zvolených kandidátů dané strany (resp. počet obdržených hlasů) je nižší. Získaný preferenční hlas danému kandidátovi pak často nestačí pro jeho zvolení, resp. přeskočení kandidátů s nižším počtem preferenčních hlasů v rámci dané strany.

Co z toho plyne ? Našim kandidátům nejvíce prospějete, pokud zaškrtnete celou naší kandidátní listinu jedním křížkem u názvu naší volební strany. Za hlas předem děkujeme :-).