1. Ing. Hana Jarošová, 44 let projektová manažerka, Strančice, bez politické příslušnosti 

Proč jste se rozhodla opět kandidovat?
Přiznávám v úvodu, že to pro mě byla těžká volba. Během posledních čtyř let jsem jako místostarostka a později jako zastupitelka více poznala místní problematiku vedení obce a zkušenosti jsou to jak dobré, tak bohužel i negativní. Poznala jsem slušné a pracovité lidi, kteří jednají pro obecní blaho a odvádějí dobrou práci. Zároveň jsem na vlastní kůži zažila urážky, osobní útoky a vytváření drbů i kauz s jediným cílem mě poškodit a další nepříjemnosti, se kterými jsem nečekala, že se na obecní úrovni setkám. Kandiduji proto, že nejsem spokojená se současným vedením obce. Také si myslím, že by se s občany obce mělo jednat slušně a spravedlivě a ne je odlišovat na kamarády a ty ostatní.

Jakými pracovními zkušenostmi můžete přispět k rozvoji obci?
Mám dlouholeté zkušenosti se zpracováním dotací z Evropské unie, za ty roky jsem získala pro město, kde pracuji dotace v řádu desítek milionů korun – jedná se o přístavbu školy, školky, výstavbu nové školky, cyklostezky, opravy hradu, morového sloupu, generální opravy silnic, revitalizace parku, výstavby dětského hřiště a řadu dalších projektů. Projekty řídím po celou dobu jejich existence – tj. zpracování projektové žádosti, organizace veřejných zakázek pro výběr zhotovitelů, řídím projekt během celé fyzické realizace a dále v období udržitelnosti projektů (podle pravidel EU je to většinou po dobu následujících 5 let). Kromě toho administruji grantový systém města a podílela jsem se na tvorbě grantové směrnice. Město vydává každoročně na provoz a akce neziskových a sportovních organizací několik milionů korun. V současnosti koordinuji také aktualizaci akčního plánu – v tomto případě je to 50 programů a 250 dílčích projektů. Jsem také koordinátorem Zdravého města a MA21, což je uznávaná metoda kvality ve veřejné správě, jejíž cílem je více komunikovat s veřejností a poslouchat jejich názory a nápady. V tomto roce dokonce město získalo za vedení této agendy významné ocenění od Ministerstva vnitra, navíc mám četné kontakty na města a obce v republice, jejichž činnosti směřující směrem k občanům jsou velmi inspirativní.

Co byste ráda zlepšila?
Obec by měla intenzivněji získávat finanční prostředky z dotací. Měla by si konečně uvědomit, že veřejné zakázky by měly být transparentní a že jejich realizací mohou ušetřit zajímavé peníze v obecní pokladně. Stejně jako před čtyřmi roky je třeba zlepšit otevřenost úřadu směrem k veřejnosti a její lepší informovanost, větší slušnost (hlavně ti, kdo chodí na veřejná zastupitelstva, pochopí). Ráda bych zlepšila bezpečnost v obci, z hlediska jednotlivých let je vidět výrazný nárůst kriminality, obec se má více postarat o bezpečí občanů. Také doprava je stále ožehavější téma, obec musí být razantnější v zajištění snížení tranzitní dopravy, zajištění bezpečné cesty do školy a školky. Problémem se stává i parkování v obci, návštěvníci lékařů nebo pošty mají problém zaparkovat v centru. Prioritou pro mě je také vysoká úroveň školy a školky, které vychovávají naši budoucí generaci. Obec by měla organizovat nebo zprostředkovávat akce, které pomáhají v setkávání různých skupin obyvatel – především maminek na mateřské dovolené, dětí, mládeže a seniorů.
 

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Strančice