Během našeho působení v zastupitelstvu v letech 2010 až 2014, jsme zaslechli mnoho "perel", které by neměly zůstat zapomenuty. Bohužel jejich autoři opět kandidují na čelních pozicích některých kandidátek do zastupitelstva.

Perla číslo 1: "Nejlepší by bylo, kdyby se z Revoluční stala silnice 2. třídy, alespoň by jí udržoval někdo jiný" (Autor už bohužel nedomyslel, že by tím pádem obec ztratila téměř jakýkoliv vilv na to, co se na této silnici děje).

Perla číslo 2: "Já vůbec nechápu, proč by sem měli jezdit nějací řemeslníci z Litvy a už vůbec nechápu, proč by to měla obec podporovat" (Jednalo se o poznámku k festivalu řemesel a našemu návrhu jej finančně podpořit, mj. aby mohly být prezentována tradiční řemesla z pobaltských republik. Pro informaci: jednalo se o minimální částku).

Perla číslo 3: "Na křižovatce u Všechrom se žádné nehody nedějí, protože jsem tam žádnou neviděl" (Poznámka padla, když jsme navrhovali výrazně označit křižovatku od Strančic u Všechrom. My, co jsme na této křižovatce už pár nehod viděli, si myslíme něco jiného, což ostatně následně potvrdila i policie ČR).

Perla číslo 4: "Značky, snižující maximální rychlost v obci jsou na nic, protože na ně stejně všichni kašlou" (Tato "perla" souvisela s námi podporovaným návrhem snížit na návsi rychlost pomocí dopravního značení. Ohrazujeme se proti tvrzení autora, protože minimálně někteří z nás značky upravující rychlost v obci respektují. Autor zjevně aspiruje na to, stát se poradcem ministra dopravy a proto formuluje odvážné teze, případně generalizuje chování ostatních dle sebe).

Těch perel bylo ještě mnoho a mnoho. Někteří zastupitelé ale měli naopak problém opačný - jak neříct raději za celé čtyři roky vůbec nic (nepovedlo se, každý zastupitel nakonec pronesl alespoň několik více, či méně souvislých vět za celé volební období).

Nechceme nikoho zesměšňovat a proto si necháme identifikaci autorů výše uvedených výroků pro sebe. Jestli Vám tyto výroky připadají absurdní, tak rozhodně nejste sami. Pokud ale už nechcete, aby podobné perly na strančickém zastupitelstvu zaznívaly, přijďte svůj názor vyjádřit k volbám :-).