Církevní restituce se v rámci Strančic a přidružených obcí dotknou pouze dvou katastrálních území, a to Předboře a Otic. Zatímco v rámci Předboře zažádala Českomoravská provincie Řádu zbožných škol - Piaristů o rozsáhlé nemovitosti včetně zdejší (byť aktuálně velmi zdevastované) dominanty - místního zámku, v katastru Otic zažádala Římsko-katolická farnost v Říčanech pouze o dva zemědělské pozemky. Ostatních obcí se církevní restituce nijak nedotknou.

Doufáme, že pokud piaristé v Předboři požadované nemovitosti skutečně získají, využijí je k dalšímu rozvoji obce a znovu oživí zašlou slávu předbořského zámku.

Seznam pozemků nárokovaných v rámci církevních restitucí ke stažení zde

Stručná historie předbořského zámku ke stažení zde