5. Ing. Aleš Zethner, MBA, 36 let ředitel odboru pojišťovny, Předboř, ODS 

Během mých diskuzí s občany se některá témata objevovala se železnou pravidelností. Obvykle se hovor stočil k tomu, jak je těžké umístit své dítě do mateřské školy, jak je neutěšený stav některých, zejména „periferních“, komunikací a v případě, že se jednalo o občana některé z přidružených obcí, byla častá stížnost na četnost autobusového spojení se Strančicemi. Všechny tyto problémy mají jeden společný jmenovatel – k jejich řešení je potřeba spousta peněz. Očekávat výrazné zvýšení rozpočtu obce není reálné, takže zbývá jen několik možností, jak pokrýt významné finanční investice.
Za prvé: obec musí začít konečně šetřit a měla by začít především sama u sebe.
Za druhé: pokud chcete dosáhnout co nejlepší ceny čehokoliv, musíte maximum možného poptávat v otevřených výběrových řízeních.
Za třetí: je třeba co nejvíce využívat podpory z fondů EU. Ani jeden z těchto předpokladů nebyl v minulém volebním období bohužel naplněn. Naši kandidáti a jejich pracovní zkušenosti jsou dostatečnou zárukou toho, že v této oblasti dojde k zásadním změnám, rozpočet se přestane projídat a začne se investovat nejen do základní infrastruktury (silnice, chodníky, kanalizace, MŠ), ale i do té volnočasové (hřiště, cyklostezky) a například i protipovodňové (opravy propustků, čištění koryt a příkopů, apod.). 

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce Strančice